Politica de confidențialitate
Seosfera.ro

Ultima actualizare: Martie 2019

Seosfera.ro se angajează să vă respecte confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).
Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului https://seosfera.ro („Site-ul”)

Date de identificare ale entității care administreaza Site-ul

Site-ul Seosfera.ro este administrat de Tudose Gh. Mariana PFA, cu sediul în Bucuresti, str. Racari nr. 6, bl.38, sc.1, et. 9, ap. 111, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. F40/2268/10.06.2013, cod unic de inregistrare 31787028/10.06.2013.

Ce tip de date cu caracter personal prelucram, in ce scopuri si in baza caror temeiuri

In procesul de administrare a prezentului Site, Tudose Gh. Mariana PFA va colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) in legatura cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct (de exemplu, nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP).

Preponderent, Tudose Gh. Mariana PFA are in portofoliul sau clienti persoane juridice, iar eventualele date personale prelucrate in vederea desfasurarii activitatii, sunt reprezentate, dupa caz, de datele reprezentantului societatii, al imputernicitului acestuia, precum si ale personalului din cadrul acestor entitati, insarcinate cu imbunatatirea strategiilor si proceselor de promovare ale acestor clienti. 

Prelucrarea acestor date are temei contractual, nefiind necesar, potrivit Regulamentului, exprimarea unui consimtamant expres in acest sens. Pot exista si situatii cand persoanele vizate sunt persoane fizice, neavand legatura cu vreo persoana juridica, destinatara a serviciilor noastre.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in urmatoarele scopuri, in baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, dupa cum urmeaza:

1. Navigarea pe site-ul web SEOSFERA.RO. Utilizarea cookie-urilor

In momentul vizitarii site-ului nostru web, se utilizeaza cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi sistemul de operare, adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul caruia utilizatorul navigheaza pe site-ul web.

Scopul principal al utilizarii cookie-urilor este sa va ajute sa aveti parte de o experienta de navigare imbunatatita si, de asemenea, in scopuri de publicitate, pentru a va putea oferi un continut individualizat si adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastra. Astfel, in masura in care v-ati exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a va oferi o experienta personalizata si relevanta de navigare pe site-ul nostru web si pentru a intelege modul in care interactionati cu continutul nostru publicitar.

2. Raspunsul la formularul de contact sau intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra

Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon si orice alte informatii sau detalii pe care ni le veti putea furniza in cadrul corespondentei, pentru a va solutiona si a raspunde la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra, in functie de canalul de comunicare prin care ne contactati.

Scopul: Posibilitatea de a oferi raspunsuri la : cereri de oferte, intrebari sau solicitari de corespondenta, reclamatii.

Temeiul legal: Prelucrarea are la baza un interes legitim, permitandu-ne sa oferim raspunsuri la intrebarile, reclamatiile sau solicitarile dumneavoastra.

3. Comunicari de marketing direct / email marketing

Avem posibilitatea sa prelucram datele cu caracter personal pentru a va informa despre produsele si serviciile noastre, oferte promotionale si pentru abonarea la buletinele informative. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate in scopuri de marketing direct doar avand in prealabil consimtamantul dumneavoastra si prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ati fost de acord.

Vom prelucra datele personale in vederea stabilirii de raporturi contractuale in urma exprimarii dumneavoastra in mod voluntar a dorintei de a primi o oferta sau detalii despre serviciile oferite de Tudose Gh. Mariana PFA.

Serviciile contractuale sunt reprezentate de prestarea de catre Tudose Gh. Mariana PFA a administrarii si gestionarii conturilor si campaniilor dumneavoastra de marketing pe internet. In acest scop, vom utiliza datele pe care dumneavoastra le veti completa in pagina de Contact, potrivit formularului existent la aceasta adresa, respectiv, Nume, Prenume, Email, Telefon.

Cui divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Tudose Gh. Mariana poate apela la serviciile unor parteneri externi. Unii dintre ei au calitatea de persoane imputernicite, cum ar fi, Servicii IT si Gazduire WEB, Societatile contractate pentru externalizarea serviciilor juridice, contabilitate, programare si reparare a PC-urilor noastre, facturare si contabilitate, servicii juridice de consultanta, asistenta si reprezentare si sunt activi in industria/sectorul IT, Contabilitate, juridic si isi desfasoara activitatea comerciala in Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de Tudose Gh. Mariana. 

Datele cu caracter personal pe care le divulgam catre persoanele imputernicite de noi, sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop.
Unii dintre acestia sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze datele, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau in interactiunile lor cu Tudose Gh. Mariana, cum ar fi societati care asigura intretinere tehnica, auditori financiari sau juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii:
(i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii Tudose Gh. Mariana PFA, care solicita informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urma. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
(ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor Tudose Gh. Mariana PFA sau ale altor entitati sau persoane, precum instante de judecata, societati de avocatura;

Persoanele si entitatile carora le putem distribui date cu caracter personal sunt urmatoarele:

In scopul navigarii pe site-ul web si in scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru ca acestia sa furnizeze servicii de intretinere a Site-ului;

Pentru organizarea si gestionarea campaniilor promotionale, precum si pentru analizarea eficacitatii acestora, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre agentii de publicitate si marketing sau agentii de media digitala sau agentii de retele de socializare;

Pentru organizarea de sesiuni de grup de consultanta SEO si / sau marketing online (« cursuri SEO si / sau marketing online ») putem transmite datele cu caracter personal catre partenerul nostru, firma Avantaj Consulting, care le poate folosi exclusiv in scopul comunicarilor referitoare la cursuri.

Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

In contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate in strainatate catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”).

Va informam prin prezenta ca orice transfer realizat de Tudose Gh. Mariana PFA intr-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevazute in GDPR.

Unele dintre datele cu caracter personal enumerate in aceasta Politica de confidentialitate sunt transferate catre state care nu asigura o protectie adecvata prelucrarii datelor cu caracter personal, si anume, Statele Unite ale Americii. Aceste date sunt cele asupra carora detine controlul Google, in cadrul serviciilor sale Google Analytics.

Cat timp stocam datele dumneavoastra cu caracter personal

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita

 1. Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar Tudose Gh. Mariana PFA nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, datele vor fi sterse in conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri in acest sens catre Tudose Gh. Mariana PFA;

Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de a solicita, prin trimiterea unei cereri in acest sens pe adresa [mariana@seosfera.ro], rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in cazul in care :

 • – datele nu mai sunt necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal);
 • – temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage consimtamantul si nu exista alt temei legal
 • – persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sa prevaleze pentru a continua prelucrarea,
 • – datele au fost prelucrate ilegal
 • – stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana
 • – datele au fost colectate in legatura cu servicii ale societatii informationale oferite copiilor (daca este cazul), cand se aplica cerinte specifice cu privire la consimtamant;

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazurile in care:

 • – considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • – prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date;
 • – in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apara un drept in instanta sau
 • – v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

– Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;

 –Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

– Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa;

– Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract si se realizeaza prin mijloace automate;

– Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi,  vă stăm la dispoziție la adresa de email  office@seosfera.ro sau la telefon 0724.126.855. Vom rezolva cu promptitudine orice solicitare ce vizează drepturile dumneavoastra detaliate mai sus.

Alternativ, aveți la dispoziție și urrmătoarelee mijloace legale de exercitare a drepturilor: completarea si trimiterea formularelor disponibile la: http://www.dataprotection.ro/?page=Modele_de_plangere pe site-ul de internet al ANSPDCP sau trimiterea unei solicitari scrise, datata si semnata, la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania SAU, in format electronic, la anspdcp@dataprotection.ro.

De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveti posibilitatea de a utiliza optiunea „dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de marketing.

CONTACT

Puteti adresa orice intrebare in legatura cu prezentul document la adresa [mariana@seosfera.ro]